Категория

НОВИНИ

Включете се в трансгранична бизнес мрежа PEIRA

В рамките на трансграничния проект PEIRA „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, който се финансира от програмата ИНТЕРРЕГ Гърция-България 2014-2020, се създава нова мрежа от бизнеси в пограничния район на Северна Гърция и Югозападна България. Основната и централна цел на мрежата е развитието на партньорства чрез развитие…

Read article
Развивайте своя бизнес като станете член на мрежата PEIRA

Предприемач ли сте в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград? Можете да се регистрирате сега на https://peira.ankavala.eu за да станете член на мрежата PEIRA и да получите безплатен достъп до полезни инструменти и информация, които могат да Ви помогнат да развивате своя бизнес. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и…

Read article
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ЗА УСПЕХ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ стартира провеждане на проучване, фокусирано върху селските райони, което да определи факторите за успех на предприемачеството, добрите практики за диверсификация на предлаганите стоки и услуги, както и търсенето на местния пазар. Проучването се провежда в изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в…

Read article
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА ОТ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДА СИ СЪТРУДНИЧИ С ГРЪЦКИ ФИРМИ

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ отправя покана към фирмите от региона да използват услугите на Звено за подкрепа на бизнеса, което е създадено към МИГ и има за цел подобряване конкурентоспособността на бъдещи и настоящи предприемачи. Звеното за подкрепа идентифицира потенциални фирми от региона, желаещи бизнес сътрудничество със съответстващи…

Read article
Приключиха дейностите по консултиране и обучениe на предприемачи от регион Гоце Делчев

В изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ проведе консултации и…

Read article
Обслужване на клиенти

Обслужване на клиенти: Какво означава това? Колко е важно качественото обслужване на клиентите? Регистрирайте се сега и получете достъп до уникални инструменти и съвети за развитие на бизнеса си. https://peira.ankavala.eu/en/profile_en/register/…  

Read article
Предприемач ли сте в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград?

Можете да се регистрирате на  адрес: https://peira.ankavala.eu  и да станете член на мрежата PEIRA, както и да получите безплатен достъп до полезни инструменти и информация, които могат да ви помогнат да развивате бизнеса си, като: – обучителни материали по предприемачество; – инструмент за бизнес диагностика; – въпросник за млад предприемач; – данни за контакт на…

Read article
В консултации към Лаборатория по иновации се включиха предприемачи от регион Гоце Делчев

Тридесет и двама предприемачи бяха консултирани в Лаборатория за иновации, проведена в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, изпълняван от Сдружение…

Read article
Четиридесет предприемачи от регион Гоце Делчев се включиха в обучения в областта на предпримачеството

В изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ проведе обучения на…

Read article
Свържете се с проектните партньори

В случай че сте: – Предприемач и се нуждаете от помощ в областта на управление на бизнеса, финансите, маркетинга, иновации и други аспекти на успешното предприемачество: – Нуждаете се от персонализирана подкрепа за стартиране на бизнес – Търсите финансиране за стартиране на вашия бизнес – Вие сте в една от партньорските области Тогава… Можете да…

Read article